EDEBİYAT-SANAT

İstifham Edebiyatımızda ses sanatlarından bir tanesidir.  İstifham’ın tam karşılığı soru sormaktır. Yani özellikle şiirlerde soru...
Edebiyattaki ses sanatlarından bir tanesidir. Özellikle bu söz söylenmesindeki zorluk nedeniyle dikkat çekmektedir.  Peki Leff...
Edebiyatımızın önemli ses olaylarından bir tanesi de istiare’dir.  İstiare edebiyatımızdaki diğer ismi Eğretileme’dir. Peki İstiare...
Teşbih Türk Edebiyatında ses sanatlarından biri olup belkide normal hayatta en çok kullandığımız ses sanatıdır....
Kinaye söz sanatları içerisinde yine sık sık karşımıza çıkan, hatta çoğu zaman kinayeli kinayeli konuşuyor...
Teşhis tam anlamı ile bir varlığın kişileştirilmesidir. Yani insana benzetilmesidir. Buda insana has davranışların o...
Makale genel olarak en çok duyduğumuz düz yazı türleri arasında yer alır. Genel itibari ile...
Gerçek veya gerçeğe yakın olayları anlatan kısa yazı türüne genel manada hikaye veya öykü denmektedir. Hikaye...
Ülkemize olduğu kadar tüm dünyada edebiyatın en önemli bölümünü şiirler oluşturmaktadır. Bütün insanlar hayatında en...
Belkide henüz çocukken tanıştığımız ilk düzyazı türü masaldır.  Masallar özellikle küçükler tarafından en çok okunan...
Tüm dünyada en çok okunan düzyazı türlerinden birisi ve belkide en fazlası romanlardır. Özellikle kitapçılarda...
İnsanlarımızın en çok hata yaptıkları yazım kuralların biriside bağlaç olan –ki”nin yazılışıdır.  Ama bağlaç olan...
Evet en çok dikkat edilmesi gereken yazım kurallarının başında gelen konudur. Aşağı yukarı en çok...
Kutadğu bilig türkçe olar Mutluluk veren bilgi anlamına gelmektedir. Yusuf Has Hacip tarafından Türkçe yazılmış...
Divanü Lügati’t Türk’ün ülkemiz açısından en önemli özelliği Türklerin bilinen ilk türkçe yazılmış sözlüğü olmasıdır...
Araç çubuğuna atla