EDEBİYAT-SANAT

Macaz-ı Mürsel genel itibari ile fazla karşımıza çıkmayan ama normal hayatta adını bilmesekte sık sık...
Edebiyatımızda normal hayatta fazla duymadığımız fakat genel itibari ile birçok yazarın başvurduğu hatta bizimde bu...
Tevriye birden çok anlamı olan bir kelimenin her iki anlamıyla kullanılmasına verilen isimdir.  Tevriye örnekler...
Tenasüp edebiyatımızdaki ses sanatlarından bir tanesidir.  Tenasüp anlam olarak anlamsal yönden birbirine benzer olan kelimeler...
Günlük hayatta bu ismi belkide hiç duymayan insanlar olabilir. Ama edebiyatımızdaki ses sanatları içerisinde önemli...
Tezat genel itibari ile zıtlık ve karşıtlık anlamına gelmektedir. Edebiyatımızda en çok kullanılan söz sanatlarından...
İntak hem hayvanların hemde yaşamdaki bütün varlıkların, yani canlı ve cansız insan olmayan tüm varlıkların...
Düz yazı veya şiirde içerik yönünden konu ile uyumlu olan atasözlerinin içerikte geçmesine verilen isme...
Tedric Edebiyattaki ses sanatlarından birisidir.  Tedric genel manada birbirleri ile anlamsal düzeyde yakın olan sözcüklerin...
Telmih kısa olarak anlatılmak gerekirse hatırlatma anımsatma sanatına edebiyatta verilen isimdir. Eskiden özelikle divan ve...
Tariz kısaca dokundurma taş atma sanatı olarak bilinir.  Anlam olarak ise söylenen sözün tam tersi...
Yine edebiyatımızdaki ses sanatlarından biri olan Aliterasyon ismi de güzel olan ses sanatlarından bir tanesidir....
Bir cümlede cümlenin anlamını güçlendirmek için sık sık tekrar edilen kelimelerle yapılan söz sanatına tekrir...
Ses sanatları içerisinde en çok bilinen ses sanatlarından bir tanesidir. Gerek ses sanatı olarak kullanılması...
Normal hayatta en çok kullandığımız ses sanatlarından birisidir. Özellikle bazı insanların bu sanatı artık hastalık...
Araç çubuğuna atla