Osmanlının 1.Padişahı I.Osman (Osman Gazi) (1299-1326)

Osmanlının 1.Padişahı I.Osman (Osman Gazi) (1299-1326)
  • 02.04.2010

Osman Gazi Osmanlı imparatorluğunun kurusudur. 1258 yılında Söğütte doğmuştur.
Ertuğrul Gazi’nin oğludur.
Ertuğrul Gazinin 1281 yılında vefatından sonra beyliğin başına geçmiştir.
Osman Gazi Şeyh Edebali’nin kızı Bala Hatun ile 19 yaşında iken evlenmiştir.
Osman Gazi’nin bala hatunla evliliğinden 2 erkek çocuğu olmuştur.
Osman gazi 1299 yılında Anadolu Selçuklu imparatorluğuna bağlı iken bağımsızlığını ilan etmiştir.
Osman Gazi’nin ilk fethettiği kale, İnegöl yakınlarındaki Kulaca Hisardır
1299 yılında Osmanlı Devletini kurmuştur.
Osman Gazi 1326 tarihine kadar İzmit, Adranos, Kestel, İmralı, Akhisar, Lefke, Tekfurpınarı, Yenikale, Yanıkcahisar, Mudanya, Karamürsel, Bursa gibi bölgeleri topraklarına katarak Osmanlı topraklarını 4.800 km” den 16.000 km2 ye çıkarmıştır.
Osman Gazi Zamanında haktan ilk vergi alınmaya başlanmıştır. Bu yapılırken Selçukluların yöntemi uygulanmıştır. Tımar sistemininde yavaş yavaş Osman Gazi zamanında yapıldığı söylenmektedir.

Osman gazi zamanında 1324 tarihinde ilk osmanlı parası basılmıştır. Bakırda olan bu paraya “Sikke” denirdi.
Osman Gazi 1326 yılında NİKRİS HASTALIĞI (Halk arasında gut veya damla hastalığı tıp dilinde ise podagra denir)’ndan vefat etmiştir.

Osman Gazi’nin kaynaklarda iki tane eşinin olduu gözükmektedir. Malhun Hatun ve Rabia Bala hatun.
Osman Gazi’nin 7 erkek 1 kız olmak üzere 8 çocuğu olmuştur.
Erkek çocukları
1. Orhan Bey
2. Pazarlı Bey
3. Çoban Bey
4. Hamid Bey
5. Alaeddin Ali Bey
6. Melik Bey
7. Savcı Bey
Kız çocukları
1. Fatma Hatice Hatun

Osman Gazi ile ilgili fazla bilinmeyen şu bilgiyide vereyim;

Kütahya ili Domaniç ilçesi Domur köyünde bulunanm Mızık Çamı Osman Gazi’nin bebekliğinde, ninesi Hayme Ana tarafından dallarına salıncak kurularak avutulduğu rivayet edilmektedir. Bu Çam yaklaşık olarak 1200 yıllıktır. Osmanlının doğuşan tanıklık eden mızık veya beşik çamı adını buradan almıştır. 1980 yılından beri hayati fonksiyonunu bitirmiş ve yere yatık ve kurumuş şekilde koruma altındadır.

Osman Gazi’nin bedeni özellikleri;
Uzun boylu olduğu, omuzlarının geniş olduğu, kaşlarının çatık ve kalın gözlerinin ela burnunun koç burun tabir edilen üstü tümsekli olduğu, bacaklarının kısa gövdesinin bacaklarına nazaran uzun olduğu yuvarlak başlı buğday tenli olduğu söylenmektedir.

Osman Gazi’nin ölüm döşeğinde oğulları ve dostlarına öğüdü;

ogullarima ve bütün dostlarima birinci vasiyetim Sudur ki; her zaman gazaya devam ederek, Din-i Celil-i Islâm’in yüceligini yasatiniz. Cihadin kemâline ererek, sancagi serifi hep yüksekte tutunuz. Her zaman Islâm’a hizmet ediniz. Zira Cenâb-i Hak benim gibi zayif bir kulunu ülkeler fethetmek için memur etti. Gaza ve cihadlarinizla Kelime-i Tevhid’i çok uzaklara götürünüz. Hanedanimdan her kim, hak yoldan ve adaletten saparsa mahser gününde, Rasülü Azam’in sefâatinden mahrum kalsin. Oglum! Dünyaya gelen hiç bir insan yoktur ki, ölüme boyun egmesin. Bana da, Hz.Allah’in emri ile simdi ölüm yaklasti. Bu devleti sana emanet ediyorum. Seni de Mevlâ’ya emanet ettim. Her isinde adaleti üstün tut.

Osman Gazi’nin rüyası:
Osman gazi Ahi Şeyhlerinden Edebalinin dergahına ara ara giderdi bir gün sabah uyanınca Gördüğü rüyayı Şeyh Edebaliye anlatmıştır;
“Şeyhim, rüyama girdiniz. Göğsünüzden bir ay çıktı. Yükseldi, yükseldi, sonra benim koynuma girdi. Göbeğimden bir ağaç büyümeye başladı. Büyüdü, yeşillendi. Dal, budak saldı. Dallarının gölgesi bütün dünyayı tuttu. Rüyam ne mânâya gelir?”
Şeyh, bir süre sustuktan sonra şöyle dedi:
“Müjdeler olsun ey Osman! Hak Tealâ, sana ve senin evlâdına saltanat verdi. Bütün dünya, evlâdının himayesinde bulunacak, kızım da sana eş olacak.”

Osman Gazi ile ilgili bir anekdot;
Buyuk seyhlerden Edebali’nin evinde misafir iken, istirahat icin gösterilen odada, Kur’an-i Kerim’i görönce, sabaha kadar saygisindan yatmadigi ve geceyi uykusuz gecirdigi cok Osman Gazi (Topkapt Sarayi MUzesi) meshurdur

Osman Gazi’nin Orhan Gazi’ye Ünlü Vasiyeti
Ey oğul! Her işten önce din işlerine dikkat et. Zira farizaya (farzlara) dikkat, din ve devletin güçlenmesine sebeptir. Din işlerini; dikkatli olmayan, itikadı bozuk ve doğru yoldan ayrılmaya yönelen, büyük günahlardan kaçınmayan, helala-harama dikkat etmeyen sefihlere ve ayrıca tecrübesiz kişilere bırakma, devlet idaresinde bu gibi kişilere iş verme!.. Zira yaratandan korkmayan, yaratılandan hiç korkmaz. Büyük günah işleyen ve bunu devam ettiren kimsede sadakat olmaz.

Böyle kişilerin sadakati olsa ümmeti olduğu Peygamber-i Zişan’ın sadık tebligatı üzere hareket eder de şer’i şerifin dışına çıkmazdı. Zulümden, bid’atten sakın. Zulme ve bid’ate teşvik edenleri devletinden uzaklaştır. Çünkü böyleleri seni zevale uğratmış olurlar. Daima cihad ile devletini genişletmeye çalış. Çünkü uzun zaman sefer olunmazsa askerin secaatine; reislerin ve kumandanların bilgi, tedbir ve malumatına ağırlık ve noksanlık gelir. Böyle sefer işlerini bilenler ölür gider de yerine tecrübesiz kimseler gelir, bu yüzden de bir çok hatalar meydana gelir ki, bundan da devlet büyük zararlar görür.
Beytü’l-mali koru! Devletin servetini çoğaltmaya çalış!.. Şer’i şerifin ölçüsüne göre sana ait olana kanaatle, ihtiyaçlarından ve gerekli olanlardan başka lüzumsuz yere telef etme, israftan kaçın. Askerinle, malınla gururlanma. Zira onlar Allah yolunda cihad için milletin işlerinin yerli yerinde görülmesi ve cihana adalet ve fazileti yayman için vasıtadırlar.
Sadakatle Allah rızası için çalışan devlet erkanını koru!..
Vefatlarından sonra böyle kimselerin çoluk-çocuğuna bak, ihtiyaçlarını karşıla.!..Halkından hiç kimsenin malına tecavüz etme!.. Hak edenlere yardım ile iltifat elini uzat, böylelerinin yakınlarını sıkıntıdan kurtar.
Askeri erkanı iyi koru!..
Alimler, fazıllar, sanatkarlar, edipler; devletin bedeninin gücüdür. Bunlara iltifat ve ikramda bulun.
Bir kemal sahibi işitince onunla yakınlık kur, dirlikler ver ve ihsan eyle!.. Hükümetinde ulema, fazıl kimseler, erbab-ı maarif çoğalsın, siyaset ve din işleri nizam bulsun!.. Benden ibret al ki, bu diyarlara zayıf bir bey olarak gelip haketmediğim halde bunca inayet-i celile-i Rabbaniye’ye mazhar oldum. Sen de benim yolumdan git ve bu Din-i Muhammedi’yi ve ashabını, başka sana tabi olanları koru.
Allah’ın (c.c.) hakkını ve kulların hukukunu gözet!.. Ve senden sonrakilere böyle nasihat etmekten geri durma. Ve adalet ve insafa riayet ile zulmü kaldırmaya devam ile her bir işe teşebbüs de Allah’ın yardımına güven.
Halkını düşman istilasından ve zulme uğratılmaktan koru!..
Haksız yere hiç bir ferde layık olmayan muamelede bulunma!..
Halkı taltif et, hepsinin rızasını kazan”.

Türkiyede Kadınlar mi Erkekler mi çok yaşıyor?
Ülkemizde ortalama yaşam süresi yıllara gör artış göstermeye devam etmektedir. Ortalama yaşam süresi ülkelerin bulunduğu koşullara göre değişiklik göstermektedir. Acaba...
Türkiyede yıllara göre altın üretimi ne kadardır?
Ülkemizde bilindiği üzere altın üretimi 2001 yılında başlamıştır. Bu yıldan itibarende günden güne altın üretimi artış göstermiştir. Ülkemiz Avrupa birliği...
Türkiye’nin yıllara göre trafiğe kayıtlı motor sayısı nedir?
Ülkemizdeki trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı yıllara göre sürekli olarak artış göstermektedir.  Tüik verilerine baktığımız zaman 1965’li yıllarda 200 Bin...
Yakup Kadri Karaosmanoğlu Eserleri nelerdir?
Ülkemizin en önemli yazarları arasında bulunan Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Hüküm Gecesi, Yaban, Nur Baba, Kiralik Konak, Sodom ve Gomore gibi...
Ülkemizin en çok ihracat yaptığı 10 ülke hangisidir?
Genel itibari ile sıralamada yıllara göre fazlı bir değişiklik görülmemektedir. Son yıllara bakıldığı zaman en fazla ihracat yapmış olduğumuz 10...
Ülkemizdeki en çok üyesi bulunan Memur Sendikası (Konfederasyon düzeyinde) Hangisidir.
Ülkemizde birçok küçüklü büyüklü sendika bulunmaktadır. Bazı sendikaların hiç üyesi bulunmazken bazı sendikaların üyesi ise 10 Binlerce hatta 100’bini geçen...
Ülkemizin en çok ithalat yaptığı 10 ülke hangisidir?
Genel itibari ile sıralamada yıllara göre fazlı bir değişiklik görülmemektedir. Son yıllara bakıldığı zaman en fazla ithalat yaptığımız 10 ülke...
Yamaç Paraşütü Türkiye rekoru nedir?
Günümüzde yamaç paraşütü bir spor haline gelmiştir, 1980 yıllarında başlayan bu spor günümüzde birçok ülkede yapılmaktadır. Yamaç paraşütü sporunun ülkemizdeki...
Yarı metaller nedir? Kaç yarı metal vardır hangileridir?
Yarı metaller periyodik tabloda bulunan elementlerden bir gruba verilen isimdir. Hem metallerle hemde ametaller ile tepkimeye girerler fakat bu tepkimeye...
Yüzbaşı nedir? Rütbesi nasıldır?
Türk ordusundaki subay rütbelerinden bir tanesi olup Binbaşı ile Üsteğmen rütbesi arasında bulunan rütbedir. Yüzbaşıların bu rütbedeki görev süreleri normal...
Yüzmede kulaç ve ayak çırpmanın önemi nedir?
Yüzme genel olarak kulaçlar ve ayaklar ile yapılmaktadır. Tabi insanlar sadece ellerini kullanarak da yüzebilirler, sadece ayaklarını kullanarak da yüzebilirler...
Zayıf metaller nedir? Kaç tanedir ve çeşitleri nelerdir?
Zayıf metaller diğer adıyla post-geçiş metalleri periyodik tabloda bulunan bir grup elementtir. Metaloidler ile geçiş metalleri arasında bulunmaktadırlar. Geçiş metallerinden...
Sesin sudaki hızı ne kadardır? 
Çoğumuz ses hızının ne kadar olduğunu bilir fakat bu bilinen sesin havadaki hızıdır. Yani aşağı yukarı saniyede 340 metredir. Ses...
Serengeti nedir?
Serengeti Afrika Kıtasında Tanzanya’da bulunan dünyanın en önemli milli parklarından bir tanesidir. Serengeti milli parkı ismini en çok Afrika kıtasındaki...
Kamu Çalışanları sendikalı sayısı nedir?
Ülkemizde özelikle sendikalaşma oranın çok düşük olduğu konusunda bazı haberler çıksa da aslında sendikalaşma oranı o kadar düşük bir ülke...
ZİYARETÇİ YORUMLARI
  1. çağla dedi ki:

    hiç güzel değil yani bu hiç kısa değil bu mu kısaymış tamam ellerinize sağlık güzel olmuş ama ben beğenmedim çünkü çok uzun

YORUM YAZ
Araç çubuğuna atla