Suda ve kutuplarda yaşayan hayvanlar hangileridir?

Suda ve kutuplarda yaşayan hayvanlar hangileridir?
  • 01.04.2010

30 cm. uzunluğundaki bu deniz kuşu, günün büyük bir bölümünü denizlerin üzerinde uçarak geçirir. Üreme mevsiminde Atlantik Okyanusu’nun kuzeyindeki adalara yerleşirler. Kaya kovukları arasına kurdukları çapı 2 metre genişliğindeki yuvalarına yumurtalarını bırakırlar. Dişi ve erkek 40 gün kadar ortaklaşa bunların üzerine kuluçkaya yatarlar. Yavrular yumurtadan çıktıklarında gri tüylere sahiptir. Bunların rengi zaman içinde değişir. Bu hayvanlar genel olarak balık ve kabuklu deniz hayvanlarıyla beslenirler. Dişi kuş, yakaladığı balıkları gagasıyla yuvadaki eşine ve yavrularına taşır.

DEV YIRTICI MARTI (SKUA) (Megalestris catarrhactes)

Dev yırtıcı Martı 57 cm. uzunluğundadır. 60 ve 70 derece arası kuzey enlemleri bu yırtıcı Martının yurdudur. Kışın İngiltere, Almanya ve Fransa kıyılarına kadar inenleri varsa da çoğunluk kuzeyde kalır ve denizin buzla örtülü olmadığı yerlerde yiyecek arar. Bol balık yedikten başka solucanlarla böceklere rağbet eder. Başka deniz kuşlarını gözetler, onların bir av yakaladığını görür görmez üzerlerine saldırır ve yiyeceklerini gagalarından düşürmeye çalışır. Yuvasına yaklaşan insanlara saldırır.

KÖPEKBALIĞI (Carcharodon carcharias)

Bütün köpekbalıkları içinde en saldırganı ve insan için en tehlikelisi olan bu hayvana “beyaz ölüm” adı da verilir. Tüm okyanusların ılıman ve tropik bölgelerinde yaşar. Ancak, en yoğun biçimde Karaibler’de, Amerika’nın doğu sahillerinde ve Güney Afrika Cumhuriyeti kıyılarında dolaşırlar. Uzunluğu 11 m’ye ulaşan bu hayvanların büyük üçgen kesici dişleri vardır. Genellikle yalnız dolaşırlar ama grup halinde saldırdıkları da olur. Son zamanlarda sayıları hızla azalmaktadır.

KUTUP TİLKİSİ (Alopex lagopus)

Kışı Kuzey Kutbu’nun donmuş bölgelerinde geçiren nadir hayvanlardandır. Bütün hayatını tundranın ağaç sınırının kuzeyindeki bölgelerde geçirir. Yer sincapları ve başka küçük kemirgenlerle beslenir. Sonbaharda bol sayıda lemming, yer sincabı ve sıçan öldürüp bunları toprak yüzeyinin hemen altına gömer. Kış aylarında bu besinlerle beslenir. Uzunluğu 50 cm’dir. Çiftleşme mevsimi ilkbahardır. Yavrular çiftleşmeden 50 gün sonra mayıs ayında dünyaya gelirler. Bir batındaki yavru sayısı 6’dır.

İNKA DENİZ KIRLANGICI (Larosterna inca)

Şili ve Peru açıklarında, birer doğal park niteliğindeki küçük adacıklarda yaşayan bu kuşun uzunluğu yaklaşık 43 cm’dir. Üreme mevsiminde büyük koloniler hainde toplanırlar. Dişi kırlangıç yuvasını ot ve deniz bitkisiyle yapar ve her keresinde 2 yumurta bırakır ve erkek ile dişi bunların üzerine ortaklaşa kuluçkaya yatarlar. Yavrular yumurtadan 5 hafta sonra çıkarlar ve uzun bir süre erkek kırlangıcın taşıdığı deniz kurtları ve böcekle beslenirler.

LEOPAR FOK (Hydrurga leptonyx)

Oldukça iri bir fok türüdür. Boyunun uzunluğu 3,50 m’yi bulur. Ağırlığı ise 400 kg’dır. Antarktika sularında özellikle de Ross Denizi’ndeki kayalıklarda ve buzullarda yaşar. Oldukça saldırgan bir hayvandır ve penguen avlamaya çıkar. Bunun dışında balık, deniz kabukluları ve küçük fok balıklarıyla beslenir. Yalnız yaşayan bir hayvandır ve sadece çiftleşme mevsiminde kendisine eş bulur. Kasım ve aralık ayları arasında, kayalık bir küçük adaya çekilen dişi fok, her keresinde bir yavru dünyaya getirir ve bu yavruyu 8 hafta boyunca emzirir.

BEYAZ TAVŞAN (Lepus timidus)

Avrupa’nın Kutup’a yakın kuzey bölgelerinde yaşayan bu hayvanın ağırlığı yaklaşık 6 kg. kadardır. Yaz aylarında kürkünün rengi kahverengiyken kış aylarında tamamen beyaza dönüşür. Sadece kulaklarının içi siyah kalır. Bu özelliği nedeniyle müthiş bir kamuflaj yeteneğine sahiptir. Kuzey ormanları ve tundralarındaki tüm bitki ve otlarla beslenir. Dişi, yılda üç kez, her defasında 5-8 yavru doğurur. Yavrular oldukça gelişkinlerdir ve hemen koşup yürüyebilirler.

BEYAZ KUZEY KEKLİĞİ (Lagopus lagopus)

Kuzey yarımkürenin tüm tundralarında yaşayan bu kuşun en tipik özelliği kış mevsiminde tüylerinin bembeyaz olmasıdır. Dişi ilkbaharda yerde yuva yapar ve içine 5-12 yumurta bırakır. Bu hayvanlar tohum, yaprak, çiçek, bitki, böcek, larva ve sinek ile beslenirler. Bir başka türü ise İskoçya’da yaşar.

BELUGA (Balaenoptera physalus)

Başı dertte olan türdeşleri ne yardım etmeyi seven nadir hayvanlardandır. Beslenme ve üreme için belirli mevsimlerde göç eder. Oldukça hızlı yüzücüdür. Üreme mevsimleri vardır. Döllenme genellikle bahardan güze kadar olan zaman diliminde gerçekleşir. Gebelik süresi 10-12 aydır. Dişi, ilk nefesi için yavrusunu su yüzeyine iter. Diğer balinalar gibi, eti ve yağı için avlanır, yağından sanayide sabun, yağ asitleri ve yağlayıcı maddeler yapılır.

KÜÇÜK CAMGÖZ (Scyliorhinus canicula)

Akdeniz’de bol miktarda bulunan bu hayvanın uzunluğu yaklaşık 1 m’dir. İnsan için tehlikeli değildir. Genel olarak suyun derinliklerinde yaşar ve deniz kabukluları, balık ve kurtçuklarla beslenir. Dişi camgöz her keresinde 20 yumurta yapar. Yumurtalar ancak 8-9 ay geçtikten sonra açılırlar. Yavru camgözler doğuştan yüzme yeteneğine sahiptirler.

FIRKATEYN KUŞU (Fregata magnificens)

Orta ve Güney Amerika’nın tropikal iklime sahip adalarında yaşayan bu hayvanın uzunluğu 114 cm’dir. Kanatlarını açtığında ise uzunluğu 2.25 m’e ulaşır. Çok iyi bir uçucudur ve saatlerce kendisini rüzgâra bırakarak uçabilir. Balık, kabuklu deniz hayvanları ile beslenir. Daha küçük kuşlara saldırdığı da olur. Genel olarak koloniler halinde yaşarlar. Belirgin bir üreme mevsimleri yoktur. Erkek dişisine kur yaptığı zaman gagasının altındaki kırmızı bezi şişirir. Yumurtadan çıkan yavrular yuvayı 4-5 ay sonra terk ederler.

KUZEY KUTUP BUFFALOSU (Ovibos moschatus)

Bir zamanlar Kuzey Kutbu’nda yaşayan bu hayvanlara bugün Alaska, Kanada’nın kuzeyi ve Grönland Adası’nda rastlanır. Tundralarda yaşayan bu buffaloların yetişkin bir erkeğinin boyunun yüksekliği 1.65 m. ağırlığı ise 400 kg.dır. Dişisi çok daha küçüktür. Tundranın kendisine özgü ot ve bitkileriyle beslenir. Dişi mayıs ayında bir tek yavru doğurur ve yavru bir saat sonra ayaklanıp annesini izlemeye başlar.

VAHŞİ REN GEYİĞİ (Rangifer tarandus)

Grönland Adası ve Kuzey Buz Denizi Adaları’nda yaşar Her iki cinsi de boynuzlu olan tek geyiktir. Yavrularının bile doğumdan iki ay sonra meydana çıkan çiviye benzer bir çift ufak boynuzu vardır. Boynuzları gösterişlidir. Ana boynuz zarif bir kavisle arkaya ve yukarı doğru kıvrılır, yükseldikçe genişler, sonra öne eğilerek ve el ayası gibi yassılıp son bulur. Bütün geyik türlerin en uysalı, aynı zamanda en göçebesidir. Göç halindeki sürüler Ağustosta güneye hareket için birkaç bin baş halinde toplanırlar. Ren geyiği adı altında ve evcilleştirilmiş sürü halinde kuzeyde yaygındırlar. Yazın otlarla beslenen bu tür, kışın yosunlarla yetinmek zorundadır. Çiftleşme mevsiminde hırçın olurlar. En büyük düşmanları böcekler ve sivrisineklerdir. Avcılar da potansiyel birer tehlike oluşturur.

STELLER DENİZASLANI (Eumetopias jubatus)

Kuzey Pasifik Okyanusu’na kıyı bölgelerde ve yakınındaki adalarda yaşayan bu hayvanın yetişkin erkeğinin ortalama uzunluğu 280 cm, ağırlığı ise 560 kg’dır. Dişisi ise biraz daha küçüktür. Uzunluğu 230 cm, ağırlığı ise 260 kg’dır. Kulaklı ayıbalıklarının en büyüğü olan bu hayvanların 3 m. uzunluğunda ve bir ton ağırlığında olan örneklerine de rastlanmıştır. Üreme döneminde bu hayvanın çığlıkları tüm bölgede yankılanır. Erkekler bölgelerini korumak için bazen yemek yemeğe bile vakit bulamazlar. Bu durumda mevcut yağ rezervlerini kullanırlar. Son zamanlarda bu hayvanların sayısının yarıya inmesinin nedeni olarak, denizaslanlarının ana yiyecek maddesi olan balık stoklarının azalması gösterilmektedir. Tahmini sayıları 68 bin olan bu hayvanlar bugün yakın koruma altına alınmışlardır.

ANTARTİKA MARTISI (Larus dominicanus)

Yeryüzünde gidip Antarktika’ya yumurtlayan tek martıdır. Üreme mevsiminde koloniler halinde yaşarlar. Bunun dışında çift yaşarlar. Dişi her keresinde 2-3 yumurta bırakır. Erkek kuş ile birlikte kuluçkaya yatarlar. Antarktika martısı genellikle küçük balıklar ve kalamar beslenir. Bunun dışında ölmüş balina leşleri de yer.

MAVİ BALİNA (Balaenoptera musculus)

Tüm dünyanın karalarında ve denizlerinde yaşayan hayvanların en büyüğüdür. Normal olarak saatte 21-22 km. yol alsa da hızını kolayca 48-50 km’ye çıkarabilir. Küçük yaratıklarla beslenmesine rağmen çok yer. Planktonu bol olan yerlerde dolaşır. Bu minik yaratıkların bolluğu ya da kıtlığı, balinaların faaliyetlerini etkiler. Temmuz ayında çiftleşir. Üç yaşında da üremeye başlar.

PERU SÜMSÜKKUŞU (Sula variegata)

Peru kıyılarındaki adalarda sürüler halinde yaşayan bu kuşun uzunluğu 65 cm’dir. Kanatlarını açtığında ise 1.50 m’i bulur. Çok iyi bir yüzücüdür ve genellikle balık, deniz kabukluları ile beslenir. Çok hızlı hareket ederek balığı denizden kapar. Dişi her keresinde 1-3 yumurta yapar. Kuluçka süresi yaklaşık 42 gündür. Anne ve baba yavrularını 17 hafta boyunca gagalarıyla getirdikleri yemle beslerler.

TASMANYA KARTALI (Aquila audax)

Tasmanya, Yeni Gine ve Avustralya’nın yakınlarındaki adalarda yaşayan bu yırtıcı kuşun kanatları açıkken uzunluğu 2,5 m’dir. Genellik çift yaşarlar ve dişi her keresinde bir yumurta yapar, Kuşları ve sürüngenleri avlayarak beslenir.

KANADA BAYKUŞU (Speotyto cunicularia)

Kanada’nın kuzeyindeki bölgelerde yaşayan bu baykuşun kanatları beyaz renktedir ve üzerinde küçük sarı lekeler vardır. Uzunluğu 23 cm’dir. Kanatlarını açtığında ise 55 cm’i bulur. Sonbahar aylarında biraz daha güneye iner. Dişi her keresinde 2-12 yumurta yapar. Kuluçkaya yatarlar. Bu baykuşlar genellikle geceleri avlanırlar. Böcek küçük kabuklular ve sineklerle beslenirler

BIYIKLI PENGUEN (Eudyptes chrysolophus)

Kerguelen Adası’nda yaşayan bu hayvanın ağırlığı yaklaşık 4 kg’dır. Genellikle çiftler halinde yaşarlar. Dişi penguen her keresinde 2 yumurta yapar. Yavrular yumurtadan 35 gün sonra çıkarlar. Bıyıklı penguenler genellikle balık ile beslenirler ve son derece barışçıl yaratıklardır.

ANTARKTİKA KURDU (Dusicyan australis)

Güney Amerika’nın en uç bölgelerinde Kutup’a doğru uzanan karla kaplı alanlarda yaşayan bu kurtların en önemli özelliği insandan korkup kaçmamalarıdır. Bu nedenle çok kolaylıkla avlanırlar. Sayıları son zamanlarda iyice azaldığından hayvanın avlanması yasaklanmıştır. Tavşan, kemirgen, kuş, sürüngen, böcek yiyerek beslenirler. Çiftleşme döneminde kendilerine eş bulan yalnız hayvanlardır. Yavrular 2-3 aylık hamilelik döneminin sonunda dünyaya gelirler.

DENİZ GERGEDANI (NARVAL) (Monodon monoceros)

Kuzey Buz Denizi’nde yaşayan bu memelinin erkeğinin uzunluğu 6 m, ağırlığı ise 1000 kg’dır. Deniz gergedanlarının bir dişi çok gelişmiş ve öne doğru bir kılıç gibi ilerlemiştir. Bunun uzunluğu yaklaşık 3 m’dir. Dişilerinin bu dişi yoktur. Küçük gruplar halinde yaşarlar ve 400 metre derinliğe kadar dalabilirler. Suyun altında 30 dakika kalabilen bu hayvanlar balık, kalamar deniz kabuklularıyla beslenirler. Dişi 14 aylık bir hamilelik dönemi sonunda 1 yavru doğurur ve tam bir yıl boyunca emzirir.

CALİFORNİA DENIZASLANI (Zalophus californianus)

Amerika’nın batı sahillerinde kayalar üzerinde yaşayan bu hayvanın erkeğinin uzunluğu 2,5 m, ağırlığı ise 300 kg’dır. Dişisi ise çok daha küçüktür Bu hayvanlar mükemmel birer yüzücüdür ve balık, kalamar avlayarak beslenirler. Üreme mevsiminde bir erkek denizaslanı genişçe bir kayanın üstüne çıkar ve burada egemenliğini ilan eder. Kendisine yaklaşık 30 dişiden oluşan bir harem kurar. Haziran ve temmuz aylarında dişiler bir tek yavru dünyaya getirirler. Yavruyu 8 ay boyunca emzirirler. Yavrular alçak sularda yüzmeyi öğrendikten sonra derinlere açılırlar.

AMSTERDAM ALBATROSU (Diomedea amsterdamensis)

Dünyada en az sayıda bulunan deniz kuşlarından bir tanesidir. Güney Hint Okyanusu’ndaki Amsterdam Adaları’nın merkez platolarında yaşar. Uzunluğu 1.10 m, ağırlığı 6 kg’dır. Kanat açıklığı 3 m’yi bulur. Bütün türleri tek yumurta yapar. Dişi de erkek de kuluçkaya oturur. Yaşadıkları adaların ekosistemleri tahrip edidiğinden sayıları azalma tadır. Anne baba, yavruyu sindirilmiş yiyecekleri kusmak suretiyle besler.

ADELİA PENGUENİ (Pygoscelis adeliae)

Antarktika’nın batı kıyılarında ve etrafındaki küçük adacıklarda yaşayan bu penguenin boyunun yüksekliği 70 cm, ağırlığı ise 5-6 kg’dır. Yüzlerce bireyden oluşan büyük koloniler halinde yaşarlar. Ekim ayının ortalarında karla kaplı olmayan kayalıkların arasında buldukları küçük mağaralara yuva yaparlar. Dişi penguen her keresinde yuvaya 2-3 yumurta bırakır. Çiftler ortaklaşa 34 gün kuluçkaya yatarlar. Adelia penguenleri kalamar, balık ve deniz kabuklularıyla beslenir.

KOMODO EJDERHASI (Varanus komodoensis)

Endonezya Adaları’nın sahillerinde yaşayan bu hayvanın boyunun uzunluğu yaklaşık 3 m, ağırlığı ise 140 kg’dır. Türünün yeryüzünde yaşayan en iri örneğidir. Öte yandan, cüssesine oranla uzun bir kuyruğa sahiptir. Gri renkteki bu hayvanın parmaklarında uzun ve güçlü tırnaklar bulunur. Genellikle memeli hayvanlara saldırır. Bu arada balık ve kuşlar da beslenme rejiminin bir parçasını oluşturur. Oldukça saldırgan bir sahiptir ve insan için tehlikelidir.

UZUN BURUNLU YUNUS (Tursiops truncatus)

Pasifik ve Atlantik Okyanusu’nda yaşayan bu yunusların uzunluğu yaklaşık 3 m’dir. Genellikle 20 bireylik gruplar halinde dolaşırlar. Esas olarak balık ile beslenirler. Çok hareketli ve oyuncu yunuslardır. Kendi aralarında garip sesler çıkararak haberleşirler. Dişi, yaz mevsiminin sonlarına doğru bir tek yavru doğurur ve onu bir yıl boyunca emzirir. Tüm diğer yunuslarda olduğu gibi, bu hayvanlar da tehlikeyi ve avı haber veren bir sonar sistemiyle donatılmışlardır.

KAHVERENGİ PELİKAN (Pelecanus occidentalis)

Amerika’nın California kıyılarında ve Peru’nun açıklarındaki adalarda yaşayan bu kuşun uzunluğu bir metredir. Kanatlarını açtığında ise 2.25 m. olur. Asıl besin maddesi denizden avladığı balıklardır. Genel olarak küçük gruplar halinde yaşarlar. Özellikle çiftleşme döneminde bu kolonilerdeki çiftlerin sayısı birkaç yüzü bulur. Dişi her keresinde 2-3 yumurta yapar ve yumurtadan çıktıktan sonra yavruları 1 ay boyunca balıkla besler.

Kaynak: tekmes.com/Turgut kazan

Türkiyede Kadınlar mi Erkekler mi çok yaşıyor?
Ülkemizde ortalama yaşam süresi yıllara göre artış göstermeye devam etmektedir. Ortalama yaşam süresi ülkelerin bulunduğu koşullara göre değişiklik göstermektedir. Acaba...
Türkiyede yıllara göre altın üretimi ne kadardır?
Ülkemizde bilindiği üzere altın üretimi 2001 yılında başlamıştır. Bu yıldan itibarende günden güne altın üretimi artış göstermiştir. Ülkemiz Avrupa birliği...
Türkiye’nin yıllara göre trafiğe kayıtlı motor sayısı nedir?
Ülkemizdeki trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısı yıllara göre sürekli olarak artış göstermektedir.  Tüik verilerine baktığımız zaman 1965’li yıllarda 200 Bin...
Yakup Kadri Karaosmanoğlu Eserleri nelerdir?
Ülkemizin en önemli yazarları arasında bulunan Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Hüküm Gecesi, Yaban, Nur Baba, Kiralik Konak, Sodom ve Gomore gibi...
Ülkemizin en çok ihracat yaptığı 10 ülke hangisidir?
Genel itibari ile sıralamada yıllara göre fazlı bir değişiklik görülmemektedir. Son yıllara bakıldığı zaman en fazla ihracat yapmış olduğumuz 10...
Ülkemizdeki en çok üyesi bulunan Memur Sendikası (Konfederasyon düzeyinde) Hangisidir.
Ülkemizde birçok küçüklü büyüklü sendika bulunmaktadır. Bazı sendikaların hiç üyesi bulunmazken bazı sendikaların üyesi ise 10 Binlerce hatta 100’bini geçen...
Ülkemizin en çok ithalat yaptığı 10 ülke hangisidir?
Genel itibari ile sıralamada yıllara göre fazlı bir değişiklik görülmemektedir. Son yıllara bakıldığı zaman en fazla ithalat yaptığımız 10 ülke...
Yamaç Paraşütü Türkiye rekoru nedir?
Günümüzde yamaç paraşütü bir spor haline gelmiştir, 1980 yıllarında başlayan bu spor günümüzde birçok ülkede yapılmaktadır. Yamaç paraşütü sporunun ülkemizdeki...
Yarı metaller nedir? Kaç yarı metal vardır hangileridir?
Yarı metaller periyodik tabloda bulunan elementlerden bir gruba verilen isimdir. Hem metallerle hemde ametaller ile tepkimeye girerler fakat bu tepkimeye...
Yüzbaşı nedir?
Türk ordusundaki subay rütbelerinden bir tanesi olup Binbaşı ile Üsteğmen rütbesi arasında bulunan rütbedir. Yüzbaşıların bu rütbedeki görev süreleri normal...
Yüzmede kulaç ve ayak çırpmanın önemi nedir?
Yüzme genel olarak kulaçlar ve ayaklar ile yapılmaktadır. Tabi insanlar sadece ellerini kullanarak da yüzebilirler, sadece ayaklarını kullanarak da yüzebilirler...
Zayıf metaller nedir? Kaç tanedir ve çeşitleri nelerdir?
Zayıf metaller diğer adıyla post-geçiş metalleri periyodik tabloda bulunan bir grup elementtir. Metaloidler ile geçiş metalleri arasında bulunmaktadırlar. Geçiş metallerinden...
Sesin sudaki hızı ne kadardır? 
Çoğumuz ses hızının ne kadar olduğunu bilir fakat bu bilinen sesin havadaki hızıdır. Yani aşağı yukarı saniyede 340 metredir. Ses...
Serengeti nedir?
Serengeti Afrika Kıtasında Tanzanya’da bulunan dünyanın en önemli milli parklarından bir tanesidir. Serengeti milli parkı ismini en çok Afrika kıtasındaki...
Kamu Çalışanları sendikalı sayısı nedir?
Ülkemizde özelikle sendikalaşma oranın çok düşük olduğu konusunda bazı haberler çıksa da aslında sendikalaşma oranı o kadar düşük bir ülke...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
Araç çubuğuna atla