TARİH

Mezepotamya uygarlıkları arasında en önemli uygarlıklardan birisidir. Sümerlerin en önemli özelliği ise Yazıyı bulan uygarlık...
Tarihteki önemli medeniyetlerden birisidir. Yaklaşıkm olarak günümüzden 2800 yıl öncesine dayanan bir tarihe sahiptirler. İskit...
Mezepotamyada kurulan devletlerden bir tanesidir. Kurulduğu yer itibariyle Mezepotamyanın kuzey tarafları gösterilir. Asurlular M.Ö. 2000...
Yine Eski tarihlere dayanan önemli Medeniyetlerden birisidir. Tarihteki sayılı eski medeniyetler arasında yer almaktadır. Hint...
Dünyanın en eski medeniyetlerinden birisidir. Neredeyse Çin Medeniyeti tarihi 5000-6000 yıllık bir tarihe dayanmaktadır. Çinliler...
İranlıların atalarıdırlar. Yani İranlıların İslamdan önceki anıldıkları isim Pers ismidir. Persler tarihte önem arzetmiş devletlerden...
Karahanlı devletinin kurucusu Bilge Kül Kadır Han’dır. Orta Asya’da kurulan İlk Müslüman Türk devleti olma...
Maveraünnehir, Horasan ve Hindistan’ın bir bölümünde hüküm süren Türk İslam Devleti’dir. Gazneliler ismini Başkenti olan...
1-Tolunoğulları(868-905) -Mısırda kurulmuştur -Mısırda kurulan ilk Türk devletidir. -Mısırın mimari yönden gelişmesinde büyük katkıları olmuştur...
Moğol İmparatorluğu Hun İmparatorluğundan yıkılmasından sonra Kırgız halklarından olan Yesügey han’ın oğlu Cengiz han tarafınadn...
Türklerin islamiyeti kabulü bilindiği üzere 751 yılındaki Talas Savaşı ile başlamıştır. Talas savaşı Çinliler ile...
Büyük Selçuklu devletinin kurucusu Selçuk Bey’dir. Büyük Selçuklu Devletinin geçmişi biraz daha geriye dayansada asıl...
Eski Türk devletlerinin birçok devleti etkileyen kültürleri olmuştur, Genel itibari ile göçebe bir hayat sürdüren...
1-Asya Hun İmparatorluğu (Büyük Hun İmparatorluğu)-M.Ö-220 M.S-216 Ayrıntılı bilgi için TIKLAYANIZ 2-Avrupa Hun Devleti (375-469)...
Kutluk devleti 2.Göktürk devleti olarak bilinmektedir. Kutluk devleti 682 yılında Kutluk kağan tarafından kurulmuştur. Göktürk...
Toplam 4 sayfa, 2. sayfa gösteriliyor.1234
Araç çubuğuna atla