TARİH

Özellik Osmanlı döneminin duraklama ve gerileme döneminde karşımıza çıkan bu kelime Arapça kökenli bir kelimedir....
Girit medeniyeti Ege medeniyetlerinden birisidir. Hatta Ege medeniyetlerinin temelini oluşturan medeniyet bu medeniyettir. Girit medeniyetinin...
Mikenler girit uygarlığından sonra kurulan Ege medeniyetlerinden birisidir. Kuruluş tarihi yaklaşık olarak Milattan Önce 1800’lü...
İyonyalılar akalar tarafından Anadolunun batı kısmında yani ege tarafında M.Ö. 1200 yıllarında kurulmuş olan bir...
M.Ö. 750 ve M.Ö.300 yılları arasında toplam olarak 450 yıl boyunca Anadoluda medeniyet kurmuşlardır. Friglerin...
Anadoludaki Medeniyetlerin ilklerinden birisidir. M.Ö. 2000 yıllarında Anadoludaki Çorum Boğazköy civarındaki Hattuşa Hititlilerin merkezi olmuştur....
Eski Anadolu medeniyetleri arasında belkide çoğumuzun ismini en çok bildiğimiz medeniyettir diyebiliriz. Aslında Anadoluda Lidyalılardan...
M.Ö. 8. ve 7. Yüzyıllarda hüküm sürmüşlerdir. Aslında Urartular M.Ö. 13.yüzyıldan itibaren bu bölgelerde yaşamış...
Dünyanın en eski medeniyetlerinden birisi olup neredeyse 7000-8000 yıllık bir medeniyete sahiptirler. M.Ö.3000 yıllarına değin...
Fenikeliler Sami Irkındandır. Fenike devleti şerit halinde akdenizin batı kıyısında bugünkü lübnan ve çevresinde yerleşmişlerdir....
Eski bir tarihe sahip olan ve günümüzde komşumuz İran ülkesinin ataları olan medeniyettir. İranda ilk...
Eski çağlarda önemli ticaret yollarından birisidir. Şimdi aklıma gelen en önemli yollar arasında İpek yolu,...
Sami ırkından olan medeniyetlerden bir tanesidir. Başkentleri Sus’dur. Elamlılar M.Ö. 3000 ile M.Ö.640 yılları arasında...
Babillerde Mezepotamyada kurulan bir devlettir. İsminide almış olduğu babil kenti civarında M.Ö. 1894 yılında kurulmuştur....
Mezepotamyada kurulan medeniyetlerden bir tanesi de Akad medeniyetidir. Akad devleti Kral Sargon tarafından kurulmuştur. Akadlar...
Araç çubuğuna atla